Velkommen til Stortorget i Fredrikstad!

Stortorget i Fredrikstad skal være en politisk uavhengig og reklamefri informasjonsportal. Vi ønsker å støtte gode tiltak og beslutninger, fremme innovasjon og positive initiativer, og bidra til bærekraftig utvikling lokalt og regionalt! Hvem vet, kanskje vi til og med kan påvirke kommunen og politikerne?!

Portalen er for tiden under utvikling, men vi samler nå de siste bitene og vil om kort tid gå over til normal drift. Vi er på Facebook og Twitter, og du kan følge oss der – se lenker nedenfor.

Siden administreres av Per Gunnar Øen Jensen
Twitter: @peroenjensen

Epost: per.oen@stortorget.no

Stortorget på Facebook

Stortorget på Twitter – @Stortorget_no